13.09.2022.

Javni oglas za radno mjesto: Tonski realizator

 Temeljem Odluke o potrebi prijema u radni odnos br;02- 147 /22., od 17.8.2022.godine   , a sukladno članku 20a Zakona o radu ("Službene novine F:BIH br; 26/16 i 89/18) , kao i Pravilniku o radu ustanove Hrvatski dom herceg Stjepan Kosača Mostar br; 02-03-11/16. od 20.12. 2016 godine., ravnatelj ustanove Hrvtski dom herceg stjepan Kosača Mostar dana  12.9. 2022. godine objavljuje: 

JAVNI OGLAS

Naziv radnog mjesta: Tonski realizator                               

Broj izvršitelja: jedan (1) na određeno vrijeme, u roku trajanja Ugovora o radu od 1(jedne) godine uz probni rad od 6 (šest ) mjeseci. 

Opis poslova: vrši snimanje, montaže, emitiranje programa u i izvan studija, brine o ispravnosti i održavanju studijske , mobilne i odašiljačke tehnike, kao i o nabavi potrošnog materijala, znanje o načelima i praksi snimanja i montiranja slika i tona kako bi se mogli prepoznati i rješavati tekući problemi na koje se nailazi u radu, obavlja radne zadaće po nalogu glavnog urednika, kao i montiranja i mješanja slikovnih i tonskih zapisa kako bi se dobila zadovoljavajuća kvaliteta i ostvarili specijalni slikovni i zvučni efekti, obavlja i druge srodne poslove prema potrebi i obimu posla po nalogu glavnog urednika. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidat treba  ispunjavati i slijedeće posebne uvjete i to:

             Opće ili specijalizirani kvalificirani radnik, srednje i opće tehničko obrazovanje i 3 godine radnog

             iskustva u tehničkoj ili informatičkoj struci, poznavanje osnovnih elemenata radija i  mikseta,

             poznavanje programa za montažu, poznavanje informatike (internet, društvene mreže), i

             poznavanje glazbe (povijest glazbe i glazbenih žanrova).

   Potrebni dokumenti (uz prijavu kandidati trebaju priložiti):

1.životopis,

2.dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik ovjerene diplome)

3.uvjerenje o državljantvu ili preslik CIPS-ove osobne iskaznice

4.dokaz o radnom iskustvu ( potvrda prethodnog poslodavca o radu u tehničkoj ili informatičkoj

   struci).

Dokumenti priloženi uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od šest (6) mjeseci.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti  ne starije od tri (3) mjeseca  prije potpisivanja Ugovora o radu za gore navedeno radno mjesto u ustanovi Hrvatski dom Herceg Stjepan  Kosača Mostar.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme u roku trajanja od 1. (godine) uz probni rad od 6 mjeseci.

Sve tražene dokumente treba dostaviti  u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja, preporučenom poštom ili osobno,  na adresu:

Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača Mostar

Trg hrvatskih velikana b.b.

88000 Mostar

Sa naznakom za

„Javni oglas za radno mjesto: Tonski realizator“

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja biti će pozvani na intervju.

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje. Natječajna dokumentacija kandidata se dostavlja u roku od 8 (osam) dana od dana objave u glasilu Večernji list BIH koje objavi isti.

 <- Natrag na Novosti