13.09.2022.

Javni oglas za radno mjesto: novinar/ke - voditelja/ca

  Temeljem Odluke o potrebi prijema u radni odnos br;02- 147 /22., od 17.8.2022.godine   , a sukladno članku 20a Zakona o radu ("Službene novine F:BIH br; 26/16 i 89/18) , kao i Pravilniku o radu ustanove Hrvatski dom herceg Stjepan Kosača Mostar br; 02-03-11/16. od 20.12. 2016 godine., ravnatelj ustanove Hrvtski dom herceg stjepan Kosača Mostar dana  12.9. 2022. godine objavljuje:

JAVNI OGLAS

Naziv radnog mjesta: Novinar/ka -voditelj/ica                               

Broj izvršitelja: jedan (1) na određeno vrijeme, u roku trajanja Ugovora o radu od 1(jedne) godine uz probni rad od 6 (šest ) mjeseci.

Opis poslova: prikuplja podatke, obrađuje informacije, odnosno vijesti iz pojedinih područja za potrebe programa prema rasporedu urednika, surađuje u pripremi pojedinih tema , po potrebi se uživo javlja u program, snima izjave, ankete i sl., kao i izvršava druge srodne poslove prema potrebi obima posla po nalogu pretpostavljenog.

Odgovornosti radnog mjesta: za pravodobno obavljanje poslova, za točne objektivne i cjelovite informacije, za poštivanje pravila novinarske etike. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidat treba  ispunjavati i slijedeće posebne uvjete i to:

  1. Diplomirani novinar, Master (drugi ciklus visokog obrazovanja -240 ECTS bodova), društveni

smjer ili bilo koji fakultet društvenog smjera i jedna godina radnog iskustva u struci., znanje jednog stranog jezika i poznavanje rada na računalu, poznavanje i korištenje jezičnih normi u govoru i pismu i vozačka dozvola B kategorije.

   Potrebni dokumenti (uz prijavu kandidati trebaju priložiti):

1.životopis,

2.dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik ovjerene diplome)

3.uvjerenje o državljantvu ili preslik CIPS-ove osobne iskaznice

4.dokaz o radnom iskustvu (obavljen pripravnički staž u struci ili potvrda prethodnog poslodavca o

   radu u novinarskoj struci).

5.potvrda škole stranih jezika o znanju stranog jezika.

6.preslik vozačke dozvole B kategorije. 

Dokumenti priloženi uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od šest (6) mjeseci.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti  ne starije od tri (3) mjeseca prije potpisivanja Ugovora o radu za gore navedeno radno mjesto u ustanovi Hrvatski dom Herceg Stjepan  Kosača Mostar.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme u roku trajanja od 1. (godine) uz probni rad od 6 mjeseci.

Sve tražene dokumente treba dostaviti  u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja, preporučenom poštom ili osobno,  na adresu:

 Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača Mostar

Trg hrvatskih velikana b.b.

88000 Mostar

Sa naznakom za

„Javni oglas za radno mjesto: Novinar/ka – voditelj/ica“

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja biti će pozvani na intervju.

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje. Natječajna dokumentacija kandidata se dostavlja u roku od 8 (osam) dana od dana objave u glasilu Večernji list BIH koje objavi isti.<- Natrag na Novosti