23.01.2024.

Izložba fotografija Luke Đurića

Izložba fotografija Luke Đurića "Phoebus & Erebus" održati će se u četvrtak, 25. siječnja 2024. u Galeriji Rondo u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače s početkom u 19 sati. U svojim fotografijama Luka Đurić opservira urbano tkivo Mostara, Zagreba i Sarajeva, ali njegove fotografije nisu samo puko dokumentiranje, one imaju atmosferu i karakterističnu emocionalnu dimenziju koja se već može iščitati kao jasno artikulirani rukopis umjetnika. Iako spomenuti gradovi svoj urbanizam ponajviše zahvaljuju u austrougarskoj arhitekturi klasicizma, suvremena arhitektura u Lukinim radovima ekspresivno penetrira u stare jezgre, naglašavajući rast grada i dolazak novog doba. Zgrada Večernjaka izranja poput velikog diva iz sumraka, hvatajući posljednje zrake sunca, razbijajući ih svojim prozorima u piksele, a zgrada sa skelama prikazuje dojmljivu apstraktnu igru geometrijskih oblika s ekspresivnim organičkim formama stabala. U komponiranju fotografija najčešće koristi dijagonalnu kompoziciju unoseći na taj način živost i dinamiku. Također koristi efekte sjene, sumraka, izmaglice, stvarajući metafizičke atmosfere, prolazeći na taj način iza privida stvarnosti. U metafizičkim, praznim ambijentima, poput tržnice na Dolcu, objekti govore sami za sebe, a i iz njihovih oblika i kolorita iščitava se atmosfera tajanstvenosti i nadrealne stvarnosti. Ali kada Luka u takve prostore pušta ljude, njihove fizionomije su depersonalizirane, a svojim pokretom i impostacijom dodatno produbljuju metafiziku prostora ulazeći u procjepe stvarnosti. Mijenjajući vizure i perspektive fotografijom tramvaja u pokretu, pokazuje futuristički interes za kretanje i dinamičnost te potvrđuje tehničku sposobnost u vladanju medijem fotografije. Dojmljive sjenke majke i oca kao bitnih figura i suputnika, prikazuju ono što Luka živi. Lukine fotografije su tople i ljudske, a uronjenost u obitelj i urbano su snažan dio njegovog identiteta. Stoga bez zadrške možemo reći da Lukine fotografije nisu zaustavljene „bezličnom lećom“ foto aparata, nego su provučene kroz višeslojne, emocionalne „filtere“ umjetnika.(Tomislav Ćavar) LUKA ĐURIĆ je rođen 24. rujna 2003. godine u Mostaru. Student je 2. godine engleskog jezika i književnosti. Fotografijom se počeo baviti u srednjoj školi. Izložba „Phoebus & Erebus“ je njegovo prvo predstavljajnje javnosti. Izložba ostaje otvorena do 1. veljače 2024.<- Natrag na Novosti